O nas

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie istnieje od 1983 roku. Jest jedną z agend zajmującą się prowadzeniem działalności szkoleniowej w ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, tworząc w skali kraju Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr ZODOK.

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w szczególności zajmuje się:

 1. Przygotowaniem/szkoleniem do sprawdzenia kwalifikacji i nadawania uprawnień energetycznych (tzw. uprawnienia / egzaminy sepowskie) w grupie elektroenergetycznej (np. do 1 kV), cieplnej i gazowej,
 2. Szkoleniem w zakresie urządzeń transportu bliskiego (UTB) i przygotowanie do egzaminów wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) lub Transportowy Dozór Techniczny (TDT).
 3. Szkoleniem dla osób ubiegających się o Certyfikat Spawacza Polski Rejestr Statków (PRS), TUV, SIMP itp.
 4. Szkoleniem w zakresie SZWO i F-GAZÓW przygotowującym do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń.
 5. Egzaminowaniem osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń – SZWO i F-GAZY.
 6. Szkoleniem w zakresie gospodarowania oraz odzysku substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych z instalacji klimatyzacyjnych zainstalowanych w samochodach.
 7. Szkoleniem w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE):
  • Systemy fotowoltaiczne,
  • Pompy ciepła,
  • kotły i piece na biomasę.

Od 2007 r. dzięki funduszom europejskim Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie realizuje program doskonalenia i uzupełniania kwalifikacji uczennic i uczniów szkół zawodowych. Ośrodek realizuje projekty unijne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem realizowanych dla uczniów projektów jest podnoszenie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez:

 1. Uzupełnienie kwalifikacji oraz wiedzy eksploatacyjnej na potrzeby rynku.
 2. Nadanie kompetencji zawodowych dzięki uzyskanym uprawnieniom do wykonywania pracy zgodnie z wymaganymi przepisami.
 3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.
 4. Wsparcie uczniów ostatnich i przedostatnich klas szkół zawodowych (ZSZ oraz technika) mieszkających w województwie zachodniopomorskim w wyborze dalszej drogi rozwoju zawodowego.