Program szkolenia OZE – POMPY CIEPŁA

Lp.Temat
1.Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania pomp ciepła.
2.Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania pomp ciepła.
3.Rodzaje i charakterystyka źródeł dolnych.
4.Pompy ciepła stosowane w instalacjach ogrzewania i chłodzenia.
5.Zasady doboru instalacji z pompami ciepła.
6.Czynności związane z montażem instalacji pomp ciepła.
7.Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym pomp ciepła.

Czas trwania szkolenia

  • 4 dni – 40 h – szkolenie podstawowe (16 godz. zajęcia teoretyczne, 24 godz. zajęcia praktyczne)
  • 2 dni – 12 h – szkolenie przypominające (6 godz. zajęcia teoretyczne + 6 godz. zajęcia praktyczne). Szkolenie przeprowadza się po 5 latach.

Szkolenie podstawowe

  • Ogólna liczba zajęć edukacyjnych – 40 h może być wydłużona o 100% w zależności od posiadanych przez uczestnika wiadomości i umiejętności z tego zakresu.
  • Zajęcia praktyczne będą odbywać się z podziałem na grupy.

91 44 20 007 lub e-mail: odk.simp.szczecin@interia.pl

PLIKI DO POBRANIA