Informacje o szkoleniu OZE

SIMP ODK zaprasza na kursy dla instalatorów systemów fotowoltaicznych zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki.

Czas trwania kursów:

  • 3 dni – 22 h – kurs podstawowy (10 godz. zajęcia teoretyczne, 12 godz. zajęcia praktyczne)
  • 2 dni – 12 godz. – kurs przypominający (6 godz. zajęcia teoretyczne, 6 godz. zajęcia praktyczne)

Po zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Zaświadczenie jest podstawą do przystąpienia do egzaminu na certyfikowanego instalatora instalacji fotowoltaicznych, organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć wiedzę niezbędną do uzyskania zaświadczenia i w dalszej kolejności certyfikatu instalatora: systemów fotowoltaicznych. Zgodnie z aktami prawnymi zawartymi w znowelizowanej ustawie Prawo energetyczne słuchacz do roku po ukończeniu kursu będzie mógł przystąpić do egzaminu. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu słuchacz otrzyma certyfikat uprawniający go do montażu instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo dla uczestników szkoleń zapewniamy możliwość przystąpienia do egzaminu o nadanie uprawnień energetycznych w zakresie montażu, eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych w grupie 1.

Termin kursu do ustalenia.