Program szkolenia OZE – Systemy Fotowoltaiczne

Lp.Temat
1.Zagadnienia ogólne – Przepisy prawne dotyczące stosowania Systemów Fotowoltaicznych
2.Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania Systemów Fotowoltaicznych
3.Zasady doboru Systemów Fotowoltaicznych
4.Montaż i regulacja instalacji Systemu Fotowoltaicznego
5.Wydajność Systemu Fotowoltaicznego
6.Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem Systemów Fotowoltaicznych

Czas trwania szkolenia:

  • 3 dni – 22 godz. – szkolenie podstawowe (10 godz. zajęcia teoretyczne, 12 godz. zajęcia praktyczne).
  • 1 dzień – 6 godz. – szkolenie przypominające. Szkolenie przeprowadza się po 5 latach.

Szkolenie podstawowe

  • Ogólna liczba zajęć edukacyjnych – 22 h może być wydłużona o 100% w zależności od posiadanych przez uczestnika wiadomości i umiejętności z tego zakresu.
  • Zajęcia praktyczne będą odbywać się z podziałem na grupy.

91 44 20 007 lub e-mail: odk.simp.szczecin@interia.pl

PLIKI DO POBRANIA