Szkolenie OZE – INSTALATOR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

SIMP ODK zaprasza na szkolenia dla instalatorów systemów fotowoltaicznych zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki.

Czas trwania szkolenia:

  • 3 dni – 22 h – szkolenie podstawowe (10 godz. zajęcia teoretyczne, 12 godz. zajęcia praktyczne)
  • 2 dni – 12 h – szkolenie przypominające (6 godz. zajęcia teoretyczne, 6 godz. zajęcia praktyczne)

Szkolenie podstawowe

  • Ogólna liczba zajęć edukacyjnych – 22 h może być wydłużona o 100% w zależności od posiadanych przez uczestnika wiadomości i umiejętności z tego zakresu.
  • Zajęcia praktyczne będą odbywać się z podziałem na grupy.

Po zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Zaświadczenie jest podstawą do przystąpienia do egzaminu na Certyfikowanego instalatora instalacji fotowoltaicznych, organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zgodnie z aktami prawnymi zawartymi w znowelizowanej ustawie Prawo energetyczne słuchacz do roku po ukończeniu kursu będzie mógł przystąpić do egzaminu.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu słuchacz otrzyma certyfikat uprawniający go do montażu instalacji fotowoltaicznych.

Dodatkowo dla uczestników szkoleń zapewniamy możliwość przystąpienia do egzaminu o nadanie uprawnień energetycznych w zakresie montażu, eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych w grupie 1.

91 44 20 007 lub e-mail: odk.simp.szczecin@interia.pl

PLIKI DO POBRANIA