Egzaminy

W SIMP ODK funkcjonuje:

 

  • Państwowa Komisja Egzaminacyjna powołana przez Prezesa URE, ds. nadawania uprawnień energetycznych w grupie I – elektroenergetycznej (np. do 1 kV), II – cieplnej, III – gazowej (tzw. uprawnienia SEP)
  • Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzania egzaminów w zakresie Substancji Zubożających Warstwę Ozonową oraz Fluorowanych Gazów Cieplarnianych – SZWO i F-GAZY