Nadawanie uprawnień eksploatacja i dozór

Nadawanie uprawnień energetycznych: eksploatacja i dozór w grupach I, II i III

Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne i firmy, które zajmują się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, gdzie wymagane są uprawnienia energetyczne związane z dopuszczeniem do pracy.

Egzamin przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego osobę prowadzącą eksploatację urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną, a także dozór do kierowania czynnościami osób posiadających kwalifikacje.
Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Stowarzyszenia lub organizujemy sesje wyjazdowe zgodnie z zapotrzebowaniem zakładów pracy.

STAŁY DYŻUR KOMISJI – każdy drugi czwartek miesiąca od godz. 15:30, siedziba ODK SIMP Szczecin, ul. Sabały 11a.

Zgłoszenia pod nr tel./fax: 91 44 20 007 lub e-mail: odk.simp.szczecin@interia.pl.