Program szkolenia OZE – Kotły i piece na biomasę

Lp.Temat
1.Zagadnienia ogólne – Przepisy prawne dotyczące stosowania kotłów i pieców na biomasę.
2.Proces spalania produktów biomasy.
3.Czynności związane z montażem kotłów i pieców na biomasę.
4.Instalacja kotłów i pieców na biomasę.
5.Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem kotłów i pieców na biomasę.
6.Zagadnienia ogólne – Przepisy prawne dotyczące stosowania kotłów i pieców na biomasę.
7.Proces spalania produktów biomasy.

 Czas trwania szkolenia

  • 3 dni – 22 godz. – szkolenie podstawowe (10 godz. zajęcia teoretyczne, 12 godz. zajęcia praktyczne),
  • 2 dni – 12 godz. – szkolenie przypominające (6 godz. zajęcia teoretyczne + 6 godz. zajęcia praktyczne). Szkolenie przeprowadza się po 5 latach.

Szkolenie podstawowe

  • Ogólna liczba zajęć edukacyjnych – 22 h może być wydłużona o 100% w zależności od posiadanych przez uczestnika wiadomości i umiejętności z tego zakresu.
  • Zajęcia praktyczne będą odbywać się z podziałem na grupy.

91 44 20 007 lub e-mail: odk.simp.szczecin@interia.pl

PLIKI DO POBRANIA