Korzystaj z aktualnej wiedzy

Korzystaj z aktualnej wiedzy

SIMP jest współwydawcą kilku czasopism naukowo – technicznych. Najstarszym czasopismem jest „Mechanik”, założony w 1909 r. Aktualnie w różnej formie współudziału, SIMP uczestniczy w wydawaniu następujących czasopism naukowo – technicznych:

  1. Wiadomości SIMP – redaguje: mgr Kazimierz Łasiewicki, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, tel.: 22 827-17-68, 22 826-45-55, fax: 22 826-03-54, e-mail: sekretariat@simp.pl. Stałe cykliczne wydawnictwo Zarządu Głównego SIMP, odgrywa istotną rolę w informowaniu środowiska inżynierskiego i techników o stanie polskiej nauki i techniki oraz aktualnych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

oraz

  1. Inżynieria i Aparatura Chemiczna
  2. Hydraulika i Pneumatyka
  3. Tribologia
  4. Mechanik
  5. Pomiary, Automatyka, Kontrola
  6. Postępy nauki i techniki
  7. Przegląd Spawalnictwa