Przystąp do organizacji

Przystąp do organizacji zrzeszającej ponad 10 000 inżynierów i techników

Inżynierowie i technicy mechanicy po skończeniu edukacji muszą nieustannie aktualizować i poszerzać swoją wiedzę, gdyż ta podlega nieustannym zmianom. SIMP jest instytucją, która pozwala na ciągły kontakt z najnowszymi osiągnięciami techniki, na zapoznawanie się ze zmianami w procesach technologicznych i na konfrontacje teorii z praktyką.

SIMP obecnie zrzesza ok. 10 000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Wśród członków organizacji jest wielu naukowców, nie tylko z uczelni technicznych.

Członkami SIMP są także studenci i uczniowie szkół średnich co pozwala na zweryfikowanie poziomu akademickiego i szkolnego z praktyką zawodową. Kontakty z kadrą inżynierską i techniczną umożliwiają nawiązywanie współpracy z firmami w całym kraju co ułatwia kreowanie kariery zawodowej.

SIMP ma 48 oddziałów w całym kraju, w tym także w Szczecinie.