Korzystaj z wiedzy ekspertów

Korzystaj z wiedzy ekspertów i rzeczoznawców

Przemysł i gospodarka zgłaszają zapotrzebowanie na ekspertyzy i rozwiązania problemów technicznych. W tym celu Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego a w ramach niego rzeczoznawcy SIMP odpowiadają na zapotrzebowanie środowiska biznesowego, ale również naukowego jak i z kręgu administracji publicznej, policji i sądów.

Jedną z cenniejszych korzyści jaką daje udział w tego typu stowarzyszeniu naukowo – technicznym i pracodawców, są kontakty – istnieje zarówno możliwość rozwijania ich we własnym gronie przedsiębiorców zrzeszonych i inżynierów, jak też możliwość nawiązywania kontaktów z przedstawicielami władz odpowiednich instytucji i uczelni czy federacji stowarzyszeń i ich ekspertów. Wartością dodaną jest możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych: handlowych i kooperacyjnych, zawieranie transakcji oraz promocja wiedzy technicznej i tej związanej z rynkiem pracy oraz innowacyjnością.

SIMP poprzez swoją działalność społeczną w priorytetowych obszarach nauki i technologii, wspiera współpracę badawczą i rozwojową, promuje przedsięwzięcia, których wyniki mają zastosowanie w praktyce, w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju gospodarki. Wzmacnia gotowość do zmiany pracy, zawodu, rozwija mobilność zawodową pracowników i ich pracodawców.

W świecie biznesu, czyli strategii rozwoju firm, która zakłada nieustające podążanie za potrzebami klienta, poprzez baczną analizę zmieniających się trendów i preferencji rynkowych SIMP wspiera przede wszystkim rozwój nowoczesnych technologii i rozwiązań, bez których żadna firma nie może już skutecznie konkurować na rynku. Wzmacnia szanse na rozwój i przełamuje bariery.