Rozwijaj z nami zainteresowania

Rozwijaj z nami swoje zainteresowania

Stowarzyszenie umożliwia członkom SIMP rozwijanie zainteresowań zawodowych w sekcjach i towarzystwach naukowo – technicznych o charakterze branżowym takich jak:

 1. Sekcja Spawalnicza,
 2. Sekcja Energetyczna,
 3. Towarzystwo Naukowo-Techniczne Obrabiarek i Narzędzi,
 4. Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB
 5. Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
 6. Towarzystwo Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego1
 7. Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej
 8. Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych
 9. Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa
 10. Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP
 11. Towarzystwo Normalizacji i Jakości
 12. Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła
 13. Sekcja Uszczelnień i Techniki Uszczelniania
 14. Sekcja Techniki Uzbrojenia
 15. Sekcja Poligrafów
 16. Sekcja Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
 17. Sekcja Maszyn Roboczych Ciężkich i Transportu Bliskiego
 18. Sekcja Maszyn i Ciągników Rolniczych
 19. Sekcja Sterowania i Napędu Hydraulicznego
 20. Sekcja Eksploatacji Maszyn
 21. Sekcja Metrologii
 22. Sekcja Obróbki Plastycznej
 23. Sekcja Ochrony Środowiska i Radiestezji
 24. Sekcja Ochrony Środowiska
 25. Sekcja Transportu Wewnętrznego i Magazynowania
 26. Sekcja Samochodowa
 27. Towarzystwo Inżynierii i Innowacji i Własności Przemysłowej
 28. Sekcja Tworzyw Sztucznych
 29. Towarzystwo Inżynierii Medycznej 1
 30. Towarzystwo N-T Pojazdy Szynowe SIMP
 31. Towarzystwo Modelowania Procesów Technologicznych
 32. Sekcja ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 33. Sekcja Lotnicza
 34. Sekcja Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej
 35. Lubelskie Towarzystwo Historii Przemysłu

Oddział SIMP w Szczecinie, dziś w swojej strukturze posiada następujące sekcje i koła.

Sekcje

 1. Chłodnictwa i Klimatyzacji
 2. Spawalnictwa
 3. Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących
 4. Energetyczna

Koła

 1. Koło Międzyzakładowe przy Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
 2. Koło Seniorów
 3. Klub Członków Indywidualnych