Tradycje zobowiązują

Tradycje zobowiązują

W Polsce początki zespołowej i społecznej działalności mechaników sięgają XIX wieku. Pierwszy zespół pracujących naukowo techników polskich działał z inicjatywy Stanisława Staszica od 1800 do 1830 r. w ramach Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Tradycje Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) sięgają czasów przedwojennych, kiedy to w 1926 roku powołano do życia Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich, którego pierwszym Prezesem był Profesor Henryk Mierzejewski.

Po wojnie SIMP został reaktywowany i jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej. Stowarzyszeniem kieruje Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie, któremu w kadencji 2010-2014 przewodniczy prezes SIMP – Andrzej Ciszewski.

Organizacja działa na podstawie Statutu uaktualnionego w 2010 roku a także Deklaracji Programowej SIMP IX Dekady przyjętej w 2006 roku.

SIMP jest członkiem 5 niżej wymienionych organizacji międzynarodowych:

  1. CIRP – International Institution for Production Engineering Research – Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Badań Obróbki Mechanicznej;
  2. FISITA – Federation Internationale des Societes d’Ingenieurs des Techniques de l’Automobile – Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Inżynierów Samochodowych;
  3. ICAS – International Council of the Aeronautical Sciences – Międzynarodowa Naukowa Organizacja Lotnicza;
  4. IC NDT – International Committee for Non-Destructive Testing – Międzynarodowy Komitet BadańNieniszczących;
  5. CEMT – Confederation of European Maritime Technology Society – Europejska Konfederacja Stowarzyszeń Technologii Morskich. 

Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT, gdzie aktywnie uczestniczy w działalności między-stowarzyszeniowej.