Cumownik portowy

Cumowanie statków w porcie  instruktaż stanowiskowy, który odbywa się z dostępem do nabrzeża portowego.

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat,
  • dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
  • aktualne przeszkolenie z zakresu bhp,
  • co najmniej jednoroczny okres pracy w porcie.

Cel kształcenia:

  • opanowanie przez uczestników wiadomości i umiejętności praktycznych bezpiecznego wykonywania obowiązków cumowania w porcie.

W wyniku ukończenia kursu zawodowego uczestnik zdobywa uprawnienia zawodowe.