Egzaminy

Egzamin – uprawnienia energetyczne: eksploatacja i dozór w grupach 1, 2, 3

Zapraszamy Państwa do współpracy – osoby fizyczne i firmy, które zajmują się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych gdzie wymagane są uprawnienia energetyczne (potocznie SEP lub elektryczne) związane z dopuszczeniem do pracy.

Egzamin przeprowadza się na WNIOSEK osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego osobę prowadzącą eksploatację urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną, a także dozór nad czynnościami osób posiadających kwalifikacje.

Egzaminy na uprawnienia energetyczne przeprowadzane są w siedzibie SIMP lub organizujemy sesje wyjazdowe zgodnie z zapotrzebowaniem zakładów pracy.

STAŁY DYŻUR KOMISJI – każdy drugi czwartek miesiąca od godz.15.00, siedziba ODK SIMP Szczecin, ul. Sabały 11a, również w sezonie wakacyjnym. Zgłoszenia pod nr tel./fax 91 44 20 007 lub email odk.simp@neostrada.pl lub odk.simp.szczecin@interia.pl

PAŃSTWOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA przy SIMP ODK Szczecin, uprawniona do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych została powołana Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).