Projekty unijne – archiwum

Nowoczesna szkoła zawodowa w zachodniopomorskim – program wyposażenia absolwentów w kwalifikacje przydatne na rynku pracy

Celem projektu było zwiększenie szans zatrudnienia 600 przyszłych absolwentów szkół zawodowych (w tym 200 uczennic) poprzez uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień oraz dostosowanie programów szkół zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy w 12 szkołach województwa zachodniopomorskiego do końca czerwca 2013 roku. Realizacja projektu została zakończona – rezultaty zostały osiągnięte.

Projekt zrealizowany był przez Partnerstwo, w składzie:

Lider:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP z siedzibą ul. Sabały 11 a, 71 – 341 Szczecin

Partnerzy:

 • Gmina Miasto Szczecin/Zespół Szkół nr 2 z siedzibą: ul. Portowa 21, 70-833 Szczecin,
 • Gmina Miasto Szczecin/Zespół Szkół nr 3 z siedzibą: ul. Generała Józefa Sowińskiego 1, 70-236 Szczecin
 • Gmina Miasto Szczecin/Zespół Szkół nr 4 z siedzibą: ul. Kusocińskiego 3, 70-237 Szczecin
 • Gmina Miasto Szczecin/Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych z siedzibą: ul. Racibora 60/61, 71- 631 Szczecin
 • Gmina Miasto Szczecin/Centrum Edukacji Ogrodniczej z siedzibą: ul. Batalionów Chłopskich 115, 70-760 Szczecin
 • Powiat Choszczeński/Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie z siedzibą: ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno
 • Powiat Drawski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku z siedzibą: Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
 • Powiat Gryfiński/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie z siedzibą: ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
 • Powiat Myśliborski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Barlinku z siedzibą: ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz
 • Powiat Wałecki/Zespół Szkół nr 3 w Wałczu z siedzibą: ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz

 

Nowoczesna szkoła zawodowa w zachodniopomorskim

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie zrealizował projekt „Nowoczesna szkoła w zachodniopomorskim”. Celem projektu było przygotowanie uczniów przedostatnich i ostatnich klas szkół zawodowych (Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych) do egzaminów na uprawnienia energetyczne oraz zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w zakresie:

 • instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • urządzeń i sieci gazowych,
 • urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa,

kotłów grzewczych.

W ramach projektu dziesięć szkół wyposażono w zestawy podręczników i pakietów opisujące budowę, zasadę działania oraz zasady eksploatacji tychże urządzeń i instalacji.

Grupa uczniów ze szkół, które przystąpiły do projektu odbyła szkolenia, w czasie których przetestowano przygotowane pakiety edukacyjne.

Po ukończonym szkoleniu, każdy uczestnik mógł przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Uczestnicy, którzy zdali egzamin, otrzymali świadectwa kwalifikacyjne zgodne z art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr. 54 poz. 348) z późn. zm. oraz rozporządzenie MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr. 89 poz. 828) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Świadectwa te uznawane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wszelkie działania prowadzone w ramach projektu były w 100% finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Nowoczesna szkoła zawodowa w zachodniopomorskim na bis

Projekt zrealizowany w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą, w ramach którego uczennice i uczniowie przedostatnich i ostatnich klas techników zawodowych i zasadniczych szkół zawodowych mogli zdobyć uprawnienia do:

 • Obsługi, konserwacji oraz montażu instalacji, maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, energetycznych i gazowych
 • Napełniania zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG
 • Operatora podestów ruchomych przejezdnych
 • Operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Zgrzewania termoplastycznych tworzyw sztucznych metodami: doczołową i elektrooporową

Przygotowanie do zdobycia tytułu czeladnika w zawodach: blacharz samochodowy, glazurnik, wizażystka

Realizacja projektu została zakończona – rezultaty zostały osiągnięte.

 

Wsparcie osób dorosłych w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych

Celem projektu: „Wsparcie osób dorosłych w procesie zdobywania kwalifikacji” było zorganizowanie doradztwa i egzaminów dla osób dorosłych z województwa zachodniopomorskiego, pozwalających podnieść kwalifikacje oraz zdobyć uprawnienia wymagane przez pracodawców.

Realizacja projektu się zakończyła – rezultaty projekty zostały osiągnięte.

Projekt „Wsparcie osób dorosłych w procesie zdobywania kwalifikacji” był adresowany do osób w wieku 28 – 64 lat oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lat zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim, które zamierzały podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub dostosować je do potrzeb rynku pracy. W naborze pierwszeństwo miały kobiety oraz grupy zdające egzamin przed OKE.

Projekt umożliwił:

 • uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji lub dozoru na urządzenia elektroenergetyczne, cieplne i gazowe,
 • uzyskanie bądź odnowienie kwalifikacji spawalniczych,
 • uzyskanie tytułu zawodowego czeladnika bądź mistrza w wybranych zawodach,
 • uzyskanie dyplomu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną
 • doradztwo przedegzaminacyjne.
 • indywidualne doradztwo zawodowe